Opstart af projekt i Vonge

Projektet i Vonge er ved sportspladsen og skolen, og er nu igangsat med nogle pæle, som viser hvor det fremtidige madpakkehus skal stå, dette var i februar 2017.

I marts fortsatte arbejdet, både med madpakkehus og legestativ ved skolen, så der er godt gang i projektet.

Desuden er der fældet en masse træer ved hallens p-plads, ikke specikt noget af projektet, men det giver god mening, nu da man er igang, dette skete i april 2017

Reklamer