Flere møder afholdt – der skabes enighed om 2 projekter

Der er godt gang i udviklingsarbejdet i vores lokalområde, flere møder er holdt.

Arbejdet koncentrerer sig nu om etablering af flere hytter ved Hærvejscentret, samt et udendørs forsamlingshus, som kan anvendes til rigtig mange forskellige formål. Her tænkes der på foredrag, kulturbegivenheder, musik-arrangementer (i det små) – desuden kan børnehave og spejdere bruge det.

I Vonge arbejdes der på at samle og udvide arealerne ved skole og idrætsplads, så her bliver flere muligheder for alle, både hvad angår samlingssted, i form af et stort samlingshus, samt udendørs fitness med masser af muligheder, både for lokale borgere, men også for idrætsforeningen for at træne på en anderledes og sjov måde.

Efterfølgende vil der blive arbejdet med at lave aktiviteter i skoven langs stadion, og på den tidligere byggelegeplads – så der gives rigtig mange muligheder.

Der arbejdes desuden med at søge midler hos Vejle kommune, hvor der er frist d. 18.4. – derudover skal der søges andre puljer, noget vi kommer tilbage på.

Reklamer